พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการถ่ายภาพอย่างจริงจังตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ แม้ว่าอุปกรณ์การถ่ายภาพยังไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน แต่พระองค์ก็ทรงศึกษา และทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เอง จนทรงเป็นนักถ่ายรูปที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทั้งกล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งภาพที่พระองค์ทรงบันทึกไว้นั้น นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ไปในสถานที่ต่างๆ จะทรงนำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาใช้ประกอบการทรงงานของพระองค์อยู่เสมอ

     กล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะแรก เป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว ดังนั้น จึงต้องทรงใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วน และจากพระปรีชาสามารถส่วนพระองค์ ทำให้ทรงถ่ายภาพได้อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งนอกจากการถ่ายภาพแล้ว พระองค์ยังทรงเชี่ยวชาญในเรื่องการล้างฟิล์ม การอัด ขยายภาพ ทั้งขาวดำและสี โดยทรงมีห้องมืดที่บริเวณชั้นล่างของตึกที่ทำการสถานีวิทยุ อ.ส.

     พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพของพระองค์ มิได้เป็นแต่เพียงการบันทึกภาพเพื่อดูกันในหมู่ผู้ใกล้ชิดเท่านั้น หากแต่ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ยังเคยปรากฎอยู่ในหน้านิตยสารสแตนดาร์ด ซึ่งเป็นของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร อีกด้วย

     จะสังเกตเห็นได้ว่า ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จฯ ไปยังสถานที่แห่งใด นอกจากสมุดจดและปากกาในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว ยังมีกล้องถ่ายรูปคล้องพระศอไปด้วยเสมอ ซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปเพียงใด พระองค์ยังทรงโปรดใช้กล้องถ่ายรูปแบบมาตรฐานเป็นกล้องคู่พระหัตถ์อยู่เสมอ

 

 

การเกษตร
การบริหารจัดการน้ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดนตรี
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ถ่ายภาพ
หัตถกรรม
สถปัตยกรรม
กีฬา
วรรณกรรมและการแปล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร