พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองหลายอย่าง ต่อเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ จึงมีเวลาทรงงานช่างเพียงเล็กน้อย

     งานหัตถกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่สำคัญคือการต่อเรือใบ เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดกีฬาเรือใบ และมีความสนพระราชหฤทัยในงานช่าง จึงโปรดที่จะต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และได้ทรงทดลองแล่นเรือในสระในสวนจิตรลดา โดยเรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรก ต่อเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ ชื่อ “เรือราชปะแตน” เรือลำต่อมา ชื่อ “เรือเอจี” โดยเรือราชปะแตนได้ทรงใช้ในการแข่งขันหลายครั้ง ที่สำคัญคือแข่งกับ ดยุค ออฟ เอดินเบรอะ พระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ โดยเส้นทางที่แข่งคือ พัทยา-เกาะล้าน

     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ พระองค์ทรงต่อเรือใบประเภทโอเค โดยเรือใบประเภทนี้ลำแรกที่ทรงต่อ คือ “เรือนวฤกษ์” จากนั้น ทรงต่อเรือใบประเภทนี้อีกหลายลำด้วยกัน ก่อนจะทรงเริ่มหันมาต่อเรือใบประเภทม็อธ ซึ่งเป็นเรือใบทื่กำหนดความกว้างยาวของตัวเรือ โดยพระราชทานชื่อว่า เรือมด เรือซูเปอร์มด และเรือไมโครมด

     เรือลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงออกแบบและต่อด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ คือเรือโม้ก โดยทรงทดลองออกแบบผสมกันระหว่างเรือโอเคกับเรือซูเปอร์มด หลังจากออกแบบเรียบร้อยแล้ว ก็มิได้ทรงออกแบบเรืออีก อันเนื่องมาจากพระราชภารกิจที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

 

 

การเกษตร
การบริหารจัดการน้ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดนตรี
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ถ่ายภาพ
หัตถกรรม
สถปัตยกรรม
กีฬา
วรรณกรรมและการแปล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร