ความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

     อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีทองพื้นน้ำเงินเข้ม อันเป็นสีประจำราชวงศ์ล้อมด้วยเพชร อันหมายถึง ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบอุณาโลม อันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์มีพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้อยู่เบื้องซ้าย แห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกร และพัดวาลวิชนีอยู่เบื้องขวา บนพระแท่นประดิษฐานพระที่นั่งภัทรบิฐ ประดิษฐานฉลองพระบาท ล่างลงมาเป็นแถบแพรปลายผูกเป็นกระบี่ธุชมือถือขรรค์และธง มือหนึ่งประคองกรอบเรือนแก้วอยู่ด้านขวา ปลายด้านซ้ายผูกเป็นครุฑพ่าห์ มือจับนาค มือหนึ่งชูประคองกรอบเรือนแก้ว ซึ่งล้อมตราสัญลักษณ์อยู่เบื้องบน แพรแถบสีชมพู เฉลิมพระเกียรติพื้นหลังทั้งหมด สีเขียว หมายถึง สีซึ่งเป็นเดชของวันพระบรมราชสมภพ และหมายถึงสีแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของผืนภูมิประเทศ ที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ จนบัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และยาวนานที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในสยามประเทศและสากลประเทศ

     ภปร. ล้อมด้วยเพชรดันเป็นรัตน หมายว่าเหล่าปราชญ์ กวีสำคัญ บรรดาช่างอันลือชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงามเหล่าทแกล้ว ทหาร ราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการสุจริตยิ่ง เหล่านี้ด้วยเปรียบได้แก่เพชรเป็นชื่อว่ารัตนประกอบพระเกียรติยศพระจักรพรรดิราช และเหนือยิ่งว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนทั้งปวง คือองค์พระมหากษัตรย์ที่ทรงสถิตเป็นเพชยในดวงใจประชาราษฎร์ ผู้ทรงขจัดทุกข์บำรุงสุขเป็นที่พึ่งอันร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร อันต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักร

๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯออก สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
๔.๔ Mb

 

พระราชประวัติ
พระราชประวัติ
สัตว์เลี้ยงในพระราชวัง
ช้างเผือกคู่พระบารมี
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร